Nastavení podvozku Blue Falcon/KZ2 pro pneumatiky medium (rok 2013)

Přední osa

 • šířka přední osy pro trať bez gumy je 1190 - 1210 mm ( měřeno přes vnější strany kol ), náboj předního kola L 76 mm Mg, při malém gripu vepředu dát náboje 98 Mg. Svislý čep – nahoře používáme excentr SNIPER, dát na 1. zářez a dole otočný excentr MS, dát na max. záklon. Při malém gripu vepředu zvětšit záklon až na max. nahoře. S přibývající gumou na trati rozšířit přední osu na 1210 mm.

 

Výška přední osy

 • základní umístění osy je ve středu podkovy závěsu, toto nastavení je nejpoužívanější.

 • pokud má přední osa málo gripu nebo je trať mokrá, umístíme přední závěsy do nejnižší polohy tím se zvětší světlá výška podvozku a zvětší se grip.

 • pokud má přední osa hodně gripu, umístíme přední závěsy do nejvyšší polohy, tím se zmenší světlá výška podvozku a zmenší se grip.

 

Rozbíhavost předních kol

 • na sucho 2 Ø 4 mm

 • na mokro 6 - 12 mm, podle množství vody na trati ( čím více vody na trati tím větší rozbíhavost )

 

Stabilizátory - standartní nastavení :

 • podvozek jet bez stabilizátorů , podle typu tratě vyzkoušet přední stabilizátor ocelový nebo plastový.

 

Zadní osa :

 • Ø 50 MS 53 x 2,0 x 1040 mm - použít na studenou trať bez gumy

 • Ø 50 MS 67 x 2,0 x 1040 mm - použít při velkém množství gumy na trati

 • šířka zadní osy 1395 - 1400 mm

 • náboje zadního kola L - 98 mm Mg, při malém gripu použít náboje L 120 Mg. Pokud nám zadní osa stále lepí můžeme dát horní šrouby zadního domečku do prostřední polohy nebo použít domečky zadní osy MG, tím se ještě zadní osa uvolní.

Vzpěry sedačky :

 • standartně použít na levé i pravé straně sedačky 2 ks vzpěr ukotvených do vnějších domečků ložisek pro větší tlak váhy jezdce na zadní osu.

 

Nastavení na vodu :

 • šířka přední osy 1200 - 1260 mm ( přední náboje L 98 Al )

 • šířka zadní osy 1360 mm ( při ubývání vody pomalu rozšiřovat po 10 mm na každé straně )

 • bez předního, bočního a zadního stabilizátoru

 • záklon svislého čepu na maximum, na přední ose zvětšíme světlou výšku podvozku, tím že dáme závěs na svislém čepu do spodní polohy

 • rozbíhavost předních kol 6 mm až 12 mm podle množství vody na trati

 • nechat vzpěry sedačky

 

NASTAVENÍ PODVOZKU SE MUSÍ STÁLE PŘIZPŮSOBOVAT STAVU ZÁVODNÍ DRÁHY A POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM.