2010

Výsledky 2010

Rotax Max Challenge Č.R. a Rotax Max Cup Č.R. 

Výsledky:  

ROTAX MAX CUP ČESKÁ REPUBLIKA

Konečné výsledky - Rotax 125 Junior MAX
 

Konečné výsledky - Rotax 125 MAX 

Karting Cup - Rotax 125 Junior MAX 

Karting Cup - Rotax 125 MAX 

 

Moravský pohár - Rotax 125 Junior MAX 

Moravský pohár - Rotax 125 MAX 


ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA

Konečné výsledky:

Rotax Max Challenge Č.R. 
- Rotax 125 Junior MAX

Rotax Max Challenge Č.R. 
- Rotax 125 MAX

 

 

 


 

video >>